نحوه دریافت گواهی مقاله از فصلنامه
1399/11/03

فصلنامه پیشرفتهای نوین در مدیریت آموزشی

طبق تفاهم نامه ای که انجمن علمی مطالعات برنامه درسی کرمان با فصلنامه پیشرفتهای نوین در مدیریت آموزشی به شماره مجوز ۸۶۴۷۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ از وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی منعقد کرده است، مقرر گردید مقالات این همایش در آن فصلنامه منتشر گردد، افرادی که علاوه بر گواهی پذیرش مقاله خود در همایش به گواهی پذیرش آن مقاله در این فصلنامه  نیاز دارند میتوانند به روش زیر عمل نمایند:

 

ابتدا ورود به قسمت ثبت خدمات و پرداخت هزینه ها به مانند شکل زیر

%100

 

و پس از پرداخت هزینه ( فقط یک 159500 تومن برای همه نویسندگان و کلیه مقالات )

حداکثر طی 72 ساعت گواهینامه های

مربوطه به ایمیل شما ارسال میگردد