کارگاه آموزشی بازی و یادگیری
1399/11/28

این کارگاه به شما کمک می کند:

 

 با ابزاربسیارساده ودردسترس، بهترین و جذاب ترین بازی ها و دست ساز ه هایی را متناسب با مفاهیم درسی بسازید.

 

با تمامی وسایل دورریختنی می توانیدبازی های جالب ودست سازه های کم هزینه ای طراحی وتولیدکنیدتایادگیری دانش آموزان تان بهتر و آسان تر شود.

 

می توانید بازی هایی راطراحی کنیدتادانش آموزان به صورت گروهی تشکیل سازمان یادگیرنده دهندودرکنارهم یادگیری خودراتوسعه دهند.

 

بازی ها و دست سازه هایی رامطابق بارویکردکتاب درسی واهداف آن طراحی وتولیدکنید.

 

دراین کارگاه بامعلمان خلاق و علاقمنددراین زمینه آشنامی شویدو می توانیدازایده ها و تجربیات یکدیگر استفاده کنید.


چرا شرکت دراین کلاس پیشنهادمی شود؟

 

باتوجه به اینکه داشتن کلاس شادومهیج یکی ازموارداساسی درآموزش محسوب می شودلذادراین کارگاه باتعدادزیادی ازبازی های آموزشی و دست سازه هایی آشنا می شوید که با کم ترین وساده ترین وسایل دورریختنی ساخته شده است. اما در عین سادگی بسیارجذاب و مهیج هستند.

 

 این بازی هاو دست سازه ها دقیقا براساس مفاهیم ومحتوای آموزشی طراحی شده است.که معلمان می توانند از ایده های این بازی هاودست سازه ها استفاده کنندودرکلاس درسی خوداستفاده کنند.

 

همچنین کلکسیونی باتعدادنمونه های فراوان ازبازی های آموزشی ودست سازه هانیز به نمایش گذاشته می شودکه دیدن تک تک این بازی هاودست سازه هاباعث می شودکه ایده های خوبی برای ساخت وتولیدبازی ایجادگردد.

 

لینک ثبت نام

مدرس: سید هاتف هاشمی نسب

ﺯﻣﺎﻥ ۱۴ اردیبهشت ۹۹


ﺳﺎﻋﺖ ۲ ﺗﺎ ۵ ﻋﺼﺮ

هزینه ثبت نام ۴۵ هزار تومان

کارگاه از طریق گوگل میت برگزار میگردد

 

در ضمن افرادی که نتوانند روز كارگاه حضور يابند ميتوانند

بعدا از طريق پنل كاربري خود به صفحه پرداخت خود رفته

و علاوه بر دريافت جزوه و شركت در كارگاه به صورت آفلاين

و همچنين شركت در آزمون آن (آزمون به تعداد نامحدود) 

پس از كسب نمره قبولي بلافاصله گواهي خود را از سايت دريافت كنند

 

ظرفیت محدود

 

با اعطای گواهینامه انجمن مطالعات برنامه درسی کرمان

گواهینامه بلافاصله پس از اتمام کارگاه و شركت در آزمون (آزمون به تعداد نامحدود تا كسب نمره قبولي)  قابل دانلود خواهد بود.