کارگاه بازی و یادگیری
1400/02/14

ثبت نام رایگان در کارگاه بازی و یادگیری

روز همایش لینک مربوطه به شماره همراه شما ارسال میگردد

کارگاه از طریق گوگل میت برگزار میگردد و شرکت در آن برای اعضا سایت و افرادی که مقاله پذیرفته شده در همایش مطالعات برنامه درسی در هزاره سوم داشته اند رایگان است

 

شرکت در آزمون و دریافت جزوه و گواهینامه معتبر 45 هزارتومان